پوشاک پیشاتاریخی : از صدهزار سال قبل تا اکنون

چنانچه پیشتر گفته شد قوی ترین انگیزه انسان از لباس پوشیدن تمایل به تزیین است. تمایل به زیبایی موجب گردید تا قدیمی ترین نوع پوشاک یافت شده در دسته زیورآلات قرار گیرد. این زیور آلات شامل مجموعه ای صدف است که ابتدا میانه آن را سوراخ می کردند و سپس با عبور لیفه ای شبیه به طناب آنها را در کنار هم نگه می داشتند.

قدمت اولین نمونه یافت شده به بیش از صدهزار سال قبل باز می گردد و در حوالی آسیای غربی یافت شده است.

در عصر پارینه سنگی با شواهد دیگری روبرو می شویم که شامل مجسمه هایی در ابعاد کوچک از زنان است. کاوشگران این محسمه ها را اصطلاحا با عنوان ونوس معرفی نموده اند. بی شک تصویری که امروز در رابطه با ونوس به ذهن متبادر می شود با این مجسمه ها تفاوت قابل توجهی دارد. با این وجود به نظر می رسد کسانی که عنوان ونوس را به این سلسله مجسمه هاس زنانه بخشیدند بر این باور بودند که ونوس در هر زمانه ای بنا بر مُد حاکم بر آن زمان می توانسته شکل و سیلوئت ویژه ای داشته باشد.

برخی تاکید این مجسمه ها بر اندام های جنسی را ناشی از خطری می دانند که در آن دوره زندگی بشری را تهدید می کرده است. لذا تمایل به بقا و تداوم نسل بشر، مردمان بیست و پنج هزار سال پیش را بر آن داشت تا با ساختن چنین مجسمه هایی تصویری از ونوس زمانه خود ارائه دهند.

از این رو چنین شمایلی با تاکید بر نمادهای باروری انعکاسی از آرزوهای بشر آن زمان است. حتی به نظر می رسد کوچکیِ ابعاد این مجسمه (حدود ده سانتیمتر) به منظور همراه داشتنِ آن توسط افراد بوده است.

جدا از سیلوئتی که این اندام ها نشان می دهند عنصرِ لباس نیز در آن قابل ملاحظه است اگرچه مجسمه ها در نگاه اول بی لباس و برهنه به نظر می رسند ولی با کمی دقت در می یابیم بعضی قسمت های بدن پوشیده است و باز هم پوششی در راستای تزیین و زیبایی ست.

به عنوان مثال در تصویر ونوس ویلندروف پوشش سر مجسمه مورد مطالعه قرار گرفته، ممکن است بیننده در نگاه اول آنچه روی سر مجسمه است را مو ببیند و متوجه سربند آن نشود ولی همانطور که در تصویر نشان داده شده سربند مجسمه فوق بیشتر شبیه به کلاه بافتنی است که به شکلی تاب دار و اسپیرال تهیه شده.

همانند ونوس ویلندروف، ونوس brassempouy نیز از سربندی برخوردار است.

چنانکه در تصویر ملاحظه می شود سربند شامل یک کلاه تورباف شبکه ای در اندازه سر است که احتمالا همین ساختار در ونوس ویلندروف نیز اعمال گردیده با این تفاوت که در آن از الیاف ثانویه ای جهت عبورداد از داخل این شبکه ها استفاده شده و نتیجه شبیه به کلاهی بافتنی شده است.

ونوس kostenky نمونه ای ست که پوششی غیر از سربند را نمایش می دهد و آن شامل بندی ست که از بالای سینه عبور کرده و در پشت نیز امتداد یافته است. در برخی متون علاوه بر این بند بالای سینه به بند زیر سینه و ناحیه ناف نیز اشاره شده است. بند ناحیه کمر به مانند دامن با آویزهای دیگری از الیاف گیاهی که بدان آویز گردیدند تزیین شده؛ اغلب این اتصالات از طریق گره دادن صورت گرفته است.

Related
Comments

What do you think?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

instagram:

[instagram-feed type="hashtag" hashtag="#vamtamthemelafeminite"]

hi

I am a lifestyle and fashion blogger, an obsessed photo-taker of my kids, a bubble tea lover, a shopaholic, and I love being busy.

About me  ·  Collaborations  ·  Contact  ·  Policies

Share
Tweet
Pin

Sign-up

for exclusive content and sales

By subscribing to our newsletter you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy