نوآوری در زمینه طراحی توسط طراحان لباس ژاپنی : میاکه ، ریکاواکوبو ، یاماموتو (بخش دوم)

طراحان لباس ژاپنی

طراحان لباس ژاپنی با نام های میاکه، ریکاواکوبو و یاماموتو چگونه در زمینه طراحی لباس دست به نوآوری زدند؟

روش های نوآوری در زمینه طراحی لباس توسط سه طراح لباس ژاپنی فوق متنوع بود اما یکی از شیوه هایی که روند نوآوری آنان را متمایز کرد تاثیری بود که از زیبایی شناسی ژاپنی گرفته بودند.

تاثیر­گرفتن از زیبایی­ شناسی ژاپنی(وابی سابی) بر اصول ساختار پوشش

تکنیک­ های ساختارگراییِِ طراحان ژاپنی شامل زیبایی­ شناسیِ منسجمی می­ شود که بیانگرِ دو ایده است. وابی به معنای سادگیِ روستایی و سابی به معنای زیباییِ ناشی از سِن است. وابی هنگام بکارگیری در دست­سازه­ های بشری به نقایص و کاستی­ هایی برمی­ گردد که در فرآیندِ ساختارگرایی رخ داده ­است. ویژگی­ های وابی-سابی شامل عدمِ تقارن، سادگی و بی آلایشی می ­شود.

 

نحوه بازنمایی زیبایی شناسی ژاپنی (وابی سابی) در آثار طراحان لباس در ژاپن

کارِ کاواکوبو بر پایه عدم تقارن، جزییات جابه ­جاشده در لباس و لوک­ های ناتمام است همچنان که مطابق با زیبایی­ شناسی وابی بر کیفیت ناتمام و ناقص پوشاک تاکید داشته باشد. این امر باعث شد که لباس ­ها در صورتی تمام ­شده ظاهر شوند که تغییرِ ساختار یابند به گونه­ ای که بالاترین قسمت لباس در پایینِ آن، و قسمت­ های داخل لباس در بیرون آن بازنمایی گردد بنابراین دیدگاه ایده ­آل­گرا و تکامل­ نگر به چالش کشیده شد. در مجموعه 1981 کاواکوبو، شلوارها با سردست پولیورها در قسمت زانوها یکی شد. کت­ های سایز بالا و لباس­ های بافتنی از شکل­ افتاده با سواراخ­ هایی بر سطحِ لباس ساختار یافت، این مجموعه برای پاییز و زمستان 1982 و به طور غیرمتقارن بلوزهای تکه ­تکه و پاره ­شده در بهار و تابستان 1983مجموعه­ ای با خصایص و ویژگی­ های وابی-­سابی بود.

Re Kawakubo

به طور مشابه یاماموتو در کالکشن سال 1983 کت­ های پشمی آمیخته با حاشیه پشم خام و ناتمام ارائه نمود. کت­ ها آزادانه ساخته شده و همدیگر را با حلقه­ های فلزی نگه می­ داشتند. جیب­ ها شبیه کیف­ هایی طراحی شده و بر پشتِ کت­ ها با کمترین جزییات(ویژگی مشهود وابی-سابی) جایگیری شده است.

اساس زیبایی شناسی ژاپنی(وابی سابی) در مطالعات طراحان لباس در ژاپن

نقطه شروع هر سه طراحِ ژاپنی مطالعه گسترده ­ای بود که به رابطه میان ریزشِ پارچه و نیروی جاذبه زمین می­ پرداخت. لباس­ های طرحدار ریونِ سیاهرنگ کاواکوبو با دامن­ های عریضِ مستطیلی ویژگی ­ای بود که در مجموعه پاییز و زمستان 1983 وی خودنمایی می­ کرد، و منتج به ظهور فرم ­های نامتقارن و سیالی گردید که به واسطه تجربه ­اندوزی در زمینه وزن پارچه بود.

یاماموتو از ساختاری مسطح به منظور هم­ آمیزیِ لفافه­ پیچ­ کردن و زینت­ دادنِ پارچه­ ای بهره برد و منجر به حذف درز و زیپ در لباس گردید. تجارب یاماموتو در زمینه وزن پارچه می­ تواند در ترکیب­ های ابریشم و پشمِ وی در مجموعه بهار و تابستان 1998 دیده شود. پیراهن­ های کرپ ابریشم پیلی­ دار در مجموعه بهار-تابستان 2005 نیز که به طور گسترده­ ای پارچه را در اطرافِ گردنِ مدل درهم ­تابیده، بازتابنده یِ همین ویژگی است. ویترینِ قابل نمایش در کار یاماموتو مهارت وی در پیچاندن و روی هم قرار دادن پارچه است به طوریکه امکان احساس آزاد در زمینه ایجاد شکل و لوک پارچه­ ای لباس را فراهم می­ آورد.

Yamamoto

مقایسه اساس خیاطی غربی و طراحان لباس ژاپنی

در حالی که استاندارد خیاطی غربی مبتنی بر فرمی ست که باید متناسب با خطوط اندام پوشنده لباس باشد، طراحان ژاپنی بر فضای میان بدن و جامه تمرکز کردند. این فضا به پوشنده امکانِ جایگیری در جامه را به شکل طبیعی ایجاد می­ کرد بدون اینکه وی را توسط یک شاکله از پیش تعیین ­شده محدود نماید. فضای مابین بدن و لباس به نوع زیبایی­ شناسی ژاپنی برمی ­گردد که با عنوان “ما” شناخته می­ شود. به این معنی که فضا معنایی­ست منطبق بر آکیکوفوکی[1] یکی از محترم ­ترین پیشکسوتان هنر مُد که کارگردان و مدیر هنری انستیتو لباسِ کیوتو نیز می­ باشد.

Dior & Yamamoto
مقایسه خیاطی غربی و ژاپنی را می توان در تصویر اثر دیور و یاماموتو دید.

 

[1] Akiko Fukai

https://en.wikipedia.org/wiki/Akiko_Fukai

Comments

What do you think?

instagram:

[instagram-feed type="hashtag" hashtag="#vamtamthemelafeminite"]

hi

I am a lifestyle and fashion blogger, an obsessed photo-taker of my kids, a bubble tea lover, a shopaholic, and I love being busy.

About me  ·  Collaborations  ·  Contact  ·  Policies

Share
Tweet
Pin

Sign-up

for exclusive content and sales

By subscribing to our newsletter you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy